Boeren voor Biobased Bouwen

Met het telen van vezelgewassen, zoals hennep, kan op een duurzame wijze bouwproducten worden gemaakt. Daarmee wordt niet alleen de uitstoot van stikstof gereduceerd; deze vezelgewassen slaan ook vrijwel permanent koolstof op. Daarnaast draagt de transitie naar het verbouwen van vezelgewassen significant bij aan de water- en bodemkwaliteit, door de reductie van de uitspoeling van nitraat en gewasbestrijdingsmiddelen. Vezelgewassen zijn dus niet alleen een rendabel perspectief voor boeren en bouwers, maar ook uitermate interessant voor natuur- en waterbeheerders. Door dat wat mogelijk is binnen de keten van plant tot pand lokaal te organiseren zorg je voor korte lijnen en betere verdienmodellen. En dat wat niet lokaal kan, organiseren we regionaal, provinciaal of landelijk.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn