Twence b.v.

Meer weten? Volg deze organisatie via


CO2 uit restafval als grondstof voor de glastuinbouw

CO2 is noodzakelijk voor de groei van gewassen. Dat wordt nu door de glastuinbouw voornamelijk voorzien door verbranding van aardgas. CO2-levering door Twence helpt de glastuinbouw te verduurzamen.

En hoe circulair is dat? Het niet-recyclebaar afval (restafval) van de burgers wordt door Twence in de afvalenergiecentrale (AEC) verbrand. De CO2, die gepaard gaat bij het opwekken van energie bij de verbranding, wordt afgevangen en verwerkt tot vloeibare CO2. Deze vloeibare CO2 komt weer als grondstof terug in de keten (CCU=Carbon Capture Usage). Hierdoor kunnen de plantjes groeien en heeft de burger straks weer heerlijke groenten als paprika’s op hun bord. Op deze manier sluiten we kringlopen en leveren we een mooie bijdrage aan de circulaire economie.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn