Wedstrijdreglement

Organisatie

De organisatie van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 is in handen van VNO-NCW Midden, in samenwerking met de partners uit de provincie. Guifi ondersteunt de organisatie als mediapartner. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij VNO-NCW Midden in Apeldoorn. Het adres is:

Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
telefoon +31555222606
e-mail: overijssel@circulaireinnovatietop20.nl

Dit reglement is vastgesteld door de organisatie van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij een nieuw besluit van de organisatie van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20.

Deelname

Organisaties met een circulair product, dienst of concept kunnen zich inschrijven voor de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20.

Aanleiding c.q. reden voor de nominatie kan een goede innovatie zijn, maar ook een product- of organisatorische innovatie, evenals elk ander succesvol initiatief ter promotie van circulariteit. De mate van circulariteit o.b.v. de R-Ladder van Ellen MacArthur Foundation speelt een belangrijke rol.

Samen met de partners uit Overijssel worden verschillende nominatie uit de regio gedaan. Bij bericht van deze nominatie, vullen bedrijven zelf hun aanvullende gegevens in op de website. Het is ook mogelijk dat bedrijven of organisaties met een circulaire innovatie zichzelf nomineren via de website. Als er twintig circulaire innovatie zijn genomineerd kiest de jury in de voorronde een drietal finalisten op basis van drie categorieën. Deze finalisten mogen door naar de landelijke finale.

Een project, product of organisatorische innovatie kan maar éénmaal ingediend worden. Indien er meerdere partijen bij het initiatief betrokken zijn, hebben deze geen bezwaar tegen het indienen ervan door de indiener. Wordt een project, product of organisatorische innovatie toch meer dan één keer ingediend door verschillende partijen, dan beschouwt de organisatie van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 dit als één inzending waarbij de eerste indiener als dé indiener wordt gezien.

Bij de inschrijving moet duidelijk worden vermeld of de inschrijving het gehele project betreft of een specifiek onderdeel.

Inschrijven kan alleen digitaal via www.Overijsselsecirculaireinnovatietop20.nl. Het wedstrijdformulier dient vergezeld te worden van een kwalitatief goede foto (of foto’s) van een project en/of innovatie. Aanleverspecificaties van het beeldmateriaal staan vermeld op het wedstrijdformulier. Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten vóór 15 januari 17.00 in het bezit zijn van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20.

Het aanmelden van het wedstrijdformulier via www.Overijsselsecirculaireinnovatietop20.nl wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het product of bedrijf dat gebruikt wordt in de uiting en de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven.

Alleen projecten die in Overijssel zijn uitgevoerd, mogen ingezonden worden. De inzender dient ook een Overijsselse organisatie te zijn.

De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle voorgelegde materialen worden het bezit van de organisatie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.

Het secretariaat van Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingscriteria en dus kunnen meedingen.

Videoreportages

De 20 genomineerde organisaties ontvangen een videoreportage over hun innovatie.

 • Verspreiding van Videoreportages: Partners van de Circulaire Innovatie Top 20 zijn verplicht om actief deel te nemen aan het verspreiden van de videoreportages die in de aanloop naar het event worden geproduceerd.
 • Respons op Verzoeken voor Videoreportages: Deelnemers aan de Circulaire Innovatie Top 20 dienen binnen een week na hun aanmelding te reageren op verzoeken om de videoreportages op hun locatie op te nemen.
 • Annulering van Afspraken: Indien een deelnemer een afspraak voor het opnemen van de videoreportage annuleert, komt hun nominatie voor de Circulair innovatie Top 20 te vervallen.
 • Verstrekken van Informatie en Opvolgen van Acties: Voorafgaand aan de opname van de videoreportage zullen de deelnemende ondernemers worden voorzien van relevante informatie en mogelijke acties die zij moeten opvolgen.
 • Rechten van Videomateriaal: Alle beelden die tijdens de opnames worden vastgelegd, worden rechtenvrij aangeboden aan zowel de ondernemers zelf als aan regionale en publieke omroepen voor gebruik in relevante contexten.

Prijs en jury
De partners selecteren gezamenlijk maximaal 20 inzendingen die zij voordragen als nominatie voor de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20. Deze genomineerden krijgen een plekje in de top 20.

In de voorrondes kiest de jury drie finalisten in drie verschillende categorieën:

 1. Circulaire Change Maker award (20.000 Euro): Een circulaire change maker is een entiteit die zich op een proactieve en innovatieve manier inzet voor het creëren van positieve verandering in de economie en door de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. Dit houdt in dat zij zich richten op het minimaliseren van afval, het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen, en het verminderen van de negatieve milieu-impact van productie en consumptie. Circulaire change makers ontwikkelen en implementeren nieuwe circulaire bedrijfsmodellen, duurzame productieprocessen, en/of educatieve initiatieven om bewustwording te vergroten en de praktische toepassing van circulaire principes te stimuleren.
 2. Circulaire Start-Up award (7.500 Euro): Een circulaire start-up is een nieuw opgerichte onderneming die een bedrijfsmodel nastreeft dat gericht is op het minimaliseren van afval, het optimaliseren van resource-efficiëntie en het bevorderen van duurzaamheid in alle aspecten van haar activiteiten. Dit omvat het ontwerpen van producten met een lange levensduur, het bevorderen van hergebruik en recycling, het verminderen van grondstoffenverspilling en het minimaliseren van negatieve milieueffecten. Circulaire start-ups kunnen ook innovatieve technologieën en businessmodellen inzetten om bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie.
 3. Circulaire Community award (5.000 Euro): De “Circulaire Community Award” is een onderscheiding toegekend aan entiteiten, die zich actief inzetten voor en bijdragen aan de bevordering van de circulaire economie op lokaal niveau. Deze entiteiten hebben zich ingezet voor het verminderen van afval, het efficiënter benutten van hulpbronnen, het stimuleren van hergebruik en recycling, en het bevorderen van duurzame praktijken die een positieve impact hebben op het milieu en de lokale economie.

De juryleden bepalen de finalisten van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20. Zij kunnen hun stem uitbrengen op de 20 genomineerde bedrijven door 1, 2 of 3 punten te geven. De winnaar wordt bepaald door de meeste punten. Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en de bedrijven waar zij werkzaam zijn.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het vakgebied circulaire economie en wordt in de komende weken samengesteld in samenwerking met de partners.

De jury kan besluiten ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.
De genomineerde projecten worden in de liveshow van de Overijsselse Circulaire Innovatie top 20 gepresenteerd.

De winnaar wordt bekend gemaakt in januari. Datum volgt later.

De beslissing van de jury is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Indieners van genomineerde producten, projecten of organisatorische innovaties dienen aanwezig te zijn tijdens de voorronde en de landelijke finale. Dit kan in verband met covid-19 afwijken.

Overige
De organisatie houdt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle deelnemers op de hoogte gesteld.

Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door de organisator en haar partners vrij gebruikt kan worden voor publicitaire doeleinden rondom de uitreiking van de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich, zonder voorbehoud, akkoord met het wedstrijdreglement.

Beoordelingscriteria

De jury zal bij de beoordeling van de inzendingen rekening houden met de volgende criteria per categorie:

Categorie 1: Circulaire Change maker

 • Impact op de circulair economie: de impact moet gemeten kunnen worden aan de hand van concrete resultaten, zoals het verminderen van afval in KG of het besparend aantal CO2. Hieruit blijkt of de innovatie daadwerkelijk het verschil kan maken.
 • Innovatie en creativiteit: Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen en het introduceren van baanbrekende technologieën. Er is sprake van een verfrissende en creatieve innovatie die de jury aangenaam doet verassen.

Categorie 2: Circulair Start-up Award

 • Impact op de circulair economie: de impact moet gemeten kunnen worden aan de hand van concrete resultaten, zoals het verminderen van afval in KG of het besparend aantal CO2.
 • De circulaire innovatie bevind zich tussen Technology Readiness level 6 en 9. Waarbij het concept al redelijk is gevormd, getest en klaar is voor de markt.

Categorie 3: Circulair Community award

 • Impact op de circulair economie: de impact moet gemeten kunnen worden aan de hand van concrete resultaten, zoals het verminderen van afval in KG of het besparend aantal CO2.
 • De mate waarin de circulaire innovatie in relatie staat tot de community.